Een digitale rondreis langs het geologische heden en verleden van Utah

 

HOMEPALEOGEOGRAFIE & GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS   TAKE A TOUR: CASESTUDIES THEORIE ACTIEVE AARDE          

 
 

 
        
 
 

Digitale geologische excursie


 

Deze website is een digitale geologische excursie door de staat Utah in de Verenigde Staten van Amerika. Aan de hand van casestudies worden een aantal bijzondere locaties en/of landschapsvormen in Utah belicht. De excursiepunten worden hierbij gekoppeld aan de geologische geschiedenis en de theorie van het/de bijbehorende natuurlijke geologische proces(sen) die de aardkorst veranderen, afbreken en opbouwen. Deze natuurlijke processen vallen onder het studiegebied van de ‘Actieve Aarde’ en vallen onder de wetenschap van de fysische geologie/geomorfologie. De volgende vragen hebben als uitgangspunt gediend bij het samenstellen van deze digitale excursie:

 

  • ‘Op welke wijze komt de geologische geschiedenis van Noord Amerika, met Utah in het bijzonder, tot uiting in het huidige landschap?

 

  •  ‘Wat is de invloed van natuurlijke processen uit het verleden en heden op de opbouw van reliëf en vorming van het landschap in Utah?

  

Koppeling theorie en praktijk 


 

Een belangrijk uitgangspunt binnen deze digitale geologische excursie is de koppeling van de theorie aan de praktijk. Een samenvatting van de theorie is te vinden in ‘Naslag: theorie actieve aarde'. Er is bewust gekozen voor een beknopte samenvatting en dus niet om alle theorie die hoort bij de ‘Actieve Aarde’ tot in de kleinste details te verwerken in deze digitale excursie. Dit om te voorkomen dat, i.p.v. een leerzame digitale excursie, de website grotendeels een uittreksel zou worden van de diverse theorie/studieboeken en literatuur over de verschillende onderwerpen. Ook zou de grote hoeveelheid en diversiteit van de onderwerpen het gebruikersgemak van de website negatief beïnvloeden. De theorie in de samenvatting verschaft basiskennis over de onderwerpen die essentieel zijn bij het beschrijven en bespreken van de specifieke locatie en/of landschapsvorm in de casestudies.

 

 

Bestemming: Utah 


 

Utah staat bekend om haar een enorme diversiteit en adembenemende landschappen. Deze diversiteit is een gevolg van de vele veranderingen die het gebied heeft ondergaan in de loop van de tijd. Utah heeft in het verleden vele gezichten gehad. Er zijn tijden geweest waarin een Utah was overspoeld door oceanen en binnenlandse zeeën en tijden waarin het alleen maar een droge dorre vlakte was. Ook de opheffing in het gebied heeft verschillende stadia doorlopen. Er zijn perioden geweest waarin het gebied relatief vlak was met een ligging rond zeeniveau en perioden met gebergtevorming en sterke ophef. Utah heeft ook niet altijd het gematigde, relatief droge, klimaat gehad dat het nu heeft. Tropische perioden, droge stoffige woestijnen en koude perioden met gletsjers hebben hun sporen in het landschap achtergelaten. De geografische positie van Utah is ook veranderd door de tijd heen. Als gevolg van ‘continental drift’ is de staat verschoven van een positie rond de evenaar naar de huidige ligging. Hierbij is de staat ongeveer 90 graden gedraaid, van een Oost-West oriëntatie naar de huidige Noord-Zuid positie.

 

 

Opzet van de website


 

Los van de homepagina bestaat deze website uit drie onderdelen. Hoewel de drie onderdelen als drie afzonderlijke pagina’s te raadplegen zijn, zijn ze nauw met elkaar verbonden. Als je wilt weten op welke wijze de geologische geschiedenis tot uiting komt in het huidige landschap dan is kennis over deze geologische geschiedenis essentieel en vormt derhalve de basis voor de excursie. Om redenen zoals hierboven al aangegeven bevat deze digitale excursie geen uitgebreid overzicht van alle theorie behorende bij de ‘Actieve Aarde’. Wel is de meeste relevante informatie kort samenvat om zo als referentiekader te kunnen dienen voor de excursie. Om het beeldmateriaal en de bijbehorende theorie van de verschillende excursiepunten goed te kunnen plaatsen is kennis over de ontstaansgeschiedenis van Noord-Amerika, en het huidige Utah in het bijzonder, een belangrijke voorwaarde en tevens waardevolle aanvulling. Vandaar dat deze digitale excursie begint met een geïllustreerde reis door de geologische geschiedenis van Utah, vanaf het Precambrium tot nu.

 

 

Bronnen


 

Onderaan elke pagina staan de gebruikte bronnen per onderwerp weergegeven. Bij het samenstellen van deze digitale geologische excursie door Utah is naast de literatuur die deel uitmaakt van het lesprogramma van de Fontys Hogeschool gebruik gemaakt van informatie afkomstig van andere online websites. Via de bijgevoegde hyperlinks kan de bron van zowel theorie als beeldmateriaal worden geraadpleegd ter verificatie en/of aanvullende informatie.   

 

Wie en waarom? 


 

Met veel plezier en enthousiasme heb ik deze educatieve website, die tevens mijn afstudeerproject is voor de opleiding 'docent Aardrijkskunde 2e graads' aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, ontwikkeld. Graag wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken om, naast mijn familie en vrienden, Maarten Terlingen, docent aan de Fontys lerarenopleiding in Tilburg, te bedanken. Zijn passie voor het vakgebied is voor mij een grote inspiratiebron geweest.

 

Maar waarom nu Utah? Ten eerste vanwege de interessante geologische geschiedenis die het landschap gevormd heeft tot wat het nu is; een uitgebreide en spectaculaire verzameling van geologische verschijnselen die op relatief korte afstand van elkaar te zien is. De platentektoniek en de processen die zorgen voor de opbouw en afbraak van reliëf en de vorming van het aardoppervlak zijn op tal van plaatsen duidelijk in het landschap te herkennen. De geologische geschiedenis en het huidige landschap vormen samen een interessant en leerzaam studieobject.

Daarnaast is mijn keuze beïnvloed door mijn persoonlijke interesse in het gebied. Mijn fascinatie voor Utah is ontstaan tijdens mijn 1 keer 9-maanden- en 1 keer 2 maanden- lange verblijf in Salt Lake City, Utah, in 2000 en 2002. Ter afronding van mijn studie aan de Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer in Breda heb ik een afstudeerscriptie geschreven voor de USDA Forest Service (United States Department for Agriculture). Dit betrof een communicatieplan met als doel om de Nationale parken en landschappen in Utah, evenals in de omliggende staten, onder de aandacht te brengen bij de Nationale maar vooral ook Internationale bezoekers tijdens de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City.  
  Brighton Ski Area, Big Cottonwood Canyon, Utah, USA  (2000)

 

Tijdens mijn verblijf in Utah heb ik veel nationale parken, ‘public lands’ en natuurgebieden bezocht en veel geleerd over het gebied. Door deze ervaring te koppelen aan de kennis die ik gedurende de lerarenopleiding heb opgedaan hoop ik een (fysisch) geografisch interessante en leerzame website te hebben gemaakt over één van de meest bijzondere plekken op aarde.

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Mirjam Behling

 

 
 
 

Web content  by Mirjam Behling  -  Webdesign based on www.activeearthnewzealand.com